Nam Định: Lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh đều tái cử

Nam Định: Lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh đều tái cử

Ngày 16/6, HĐND tỉnh Nam Định khóa 18, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất, với nội dung chính là bầu, kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh…

Phiên họp đầu tiên của HĐND tỉnh Nam Định khóa mới tập trung vào việc bầu nhân sự chủ chốt.

Phiên họp đầu tiên của HĐND tỉnh Nam Định khóa mới
tập trung vào việc bầu nhân sự chủ chốt.


Kết quả, ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND khóa 17 tiếp tục được bầu giữ chức danh trên; ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 17 tiếp tục được bầu giữ chức danh trên. Tại phiên họp này, HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung bà Khương Thị Mai, Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa XVII giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng thời bầu kiện toàn các chức danh Chánh Văn phòng, trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Văn Chung được tái cử chức danh Chủ tịch HĐND.

Ông Trần Văn Chung được tái cử chức danh Chủ tịch HĐND.


Ông Phạm Đình Nghị được tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Đình Nghị được tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.


Ở khối UBND tỉnh, các ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch khóa trước, gồm các ông Ngô Gia Tự; Bạch Ngọc Chiến, Nguyễn Phùng Hoan, Trần Lê Đoài tiếp tục được bầu giữ các chức danh trên.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh, bầu 30 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

Duy Hưng – Daidoanket.vn


TOP