Nam Định tuyển mới nhiều chỉ tiêu giáo viên

Nam Định tuyển mới nhiều chỉ tiêu giáo viên

Các phòng GD&ĐT huyện Nam Định đồng loạt có thông báo tuyển giáo viên năm học 2016 – 2017.

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định tại điều 22 Luật Viên chức, điều 4 Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
1
Người đăng ký dự tuyển là những người được đào tạo hệ chính qui tập trung dài hạn, có trình độ chuyên môn, ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển theo quy định. Trường hợp thiếu nguồn dự tuyển thì xét tuyển tiếp những người được đào tạo văn bằng 2.

Ưu tiên tuyển trước những người thuộc diện tuyển dụng đặc cách trong chỉ tiêu tuyển dụng của các vị trí việc làm cần tuyển. Nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng, thì tuyển tiếp những người thuộc diện xét tuyển.

Nếu ở cùng 1 vị trí việc làm tuyển dụng mà có phân chia chỉ tiêu tuyển dụng theo trình độ đào tạo, thì nếu ở trình độ cao đẳng thiếu người trúng tuyển thì được xét trúng tuyển bổ sung ở đối tượng có trình độ đại học; Riêng giáo viên dạy Văn hóa cấp học Tiểu học nếu ở trình độ đại học thiếu người trúng tuyển thì được xét tuyển bổ sung ở đối tượng có trình độ cao đẳng. Việc xét trúng tuyển bổ sung phải đảm bảo theo thứ tự độ dốc xét trúng tuyển.

Thông tin các thông báo tuyển dụng đã được đăng công khai trên website của Sở GD&ĐT.

Lập Phương – Giaoducthoidai.vn


TOP