Nam Định xếp thứ 30 trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ngày 14-3-2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố báo cáo “Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016” thông qua việc khảo sát tại hơn 8.000 doanh nghiệp. Năm 2016, chỉ số PCI của tỉnh ta xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số 58,54 điểm; nằm trong nhóm hạng khá của cả nước nhưng tụt 13 bậc so với năm 2015 (xếp hạng 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước).

Quang cảnh buổi công bố PCI 2016 sáng 14-3-2017.

Quang cảnh buổi công bố PCI 2016 sáng 14-3-2017.

Có 5/9 chỉ số thành phần truyền thống của PCI đạt và vượt so với năm trước như: tính minh bạch; chi phí không chính thức; tính năng động của chính quyền tỉnh; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, gia nhập thị trường… Riêng chỉ số thành phần số 6 là cạnh tranh bình đẳng (mới được khảo sát từ năm 2013) năm 2016 của tỉnh ta đạt 5,48 điểm, tăng 0,53 điểm so với năm 2015. PCI là công cụ để đo lường, đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố, đồng thời là chỉ số xây dựng từ niềm tin, cảm nhận của doanh nghiệp với chính quyền địa phương./.

Thành Trung – Baonamdinh.com.vn


TOP