Thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19 huyện Giao Thủy.

Thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19 huyện Giao Thủy.

Để kịp thời động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 9 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện. Hội Doanh nghiệp huyện đã trao tặng 58 triệu đồng.

Lượng lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn huyện Giao Thủy tại chốt cầu Nam Điền B

Đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng Hội Doanh nghiệp huyện đã đến thăm, động viên các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Hội Doanh nghiệp huyện
tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19

Để kịp thời động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 9 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện. Hội Doanh nghiệp huyện và các thành viên hội đã trao tặng 58 triệu đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thăm, tặng quà tại chốt kiểm soát dịch

Tại các chốt, đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã ghi nhận sự đóng góp của lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện. Những phần quà trên đã kịp thời động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ phần nào vượt qua khó khăn, vất vả, nêu cao tinh thần trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng kiểm soát tốt người ra, vào địa bàn huyện, hạn chế dịch bệnh phát sinh. Qua đó, góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế./.

Trần Lý
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy

Tags:

TOP