Sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã

Sắp tới, hơn 700 đơn vị hành chính cấp xã không đạt 50% tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo quy định sẽ phải sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6.

Ở huyện Hải hậu, tỉnh Nam Định, xã Hải Chính có 4,3 km2 diện tích tự nhiên và khoảng 5.000 dân số. Theo quy định, một xã khi thành lập phải có tối thiểu 30 km2 diện tích và 8.000 dân thì cả hai tiêu chí này Hải Chính đều thiếu. Về quy mô dân số, Hải Chính chỉ đáp ứng được 60% tiêu chí, còn về diện tích là 12%.

Nhưng về số lượng cán bộ thì không có sự khác biệt. Ở đây cũng được bố trí tới 21 cán bộ, công chức cùng 17 cán bộ bán chuyên trách và nhu cầu chi tiêu hành chính cũng như các xã khác trên địa bàn.

Chuyện ở Hải Hậu chính chỉ là một ví dụ. Hiện, cả nước có hơn 3.300 đơn vị hành chính cấp xã được thành lập nhưng thiếu tiêu chí cả về quy mô dân số và diện tích. Trong đó có đến hơn 700 xã thiếu tới 50% tiêu chí cả hai điều kiện. Đây là một trong những lý do khiến bộ máy ở cơ sở ngày một phình to, tốn kém như hiện tại.

Theo Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tinh gọn bộ máy vừa ban hành, 700 đơn vị hành chính cấp xã thiếu 50% tiêu chí về diện tích và dân số sẽ được sáp nhập. Điều này ban đầu có thể sẽ gây ra sự xáo trộn nhất định nhưng đây là sự xáo chộn cần thiết. Bởi theo tính toán, chỉ riêng sáp nhập 700 đơn vị này thành công, ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được 2.000 tỷ đồng mỗi năm, cùng với đó là là bộ máy hành chính ở cấp cơ sở sẽ được tinh gọn lại.

Ngọc Thành, Văn Khương (Ban Thời sự)


TOP