Bài thơ của Vợ dành cho Chồng

Bài thơ của Vợ dành cho Chồng

Ai Chuân bị lấy vợ nên đọc.
Chồng ơi ! vợ bảo chồng này
10 điều vợ dặn chớ ngày nào quên
Đầu tiên thèm phở chớ nên
Bởi cơm em vẫn còn nguyên trong nồi
Thứ 2 chớ có lôi thôi
Nhậu say về ngủ chớ ngồi cà kê
Thứ 3 thỉnh thoảng cà phê
Tan ca là phải liền về nhà ngay
Thứ 4 nhẫn vợ trao tay
Chớ gặp gái đẹp tháo ngay ra ngoài
Thứ 5 chi phí tiêu sài
Lĩnh lương không được bỏ ngoài tiêu riêng
Thứ 6 nói phải làm liền
Chăm con dưỡng vợ giữ yên gia đình
Thứ 7 hiếu nghĩa phụ huynh
Để sau con cháu chúng mình noi theo
Thứ 8 dẫu có sang nghèo
Đừng có thay đổi bọt bèo nọ kia
Thứ 9 tâm sự sẻ chia
Đừng để 1 phía đầm đìa lệ rơi
Thứ 10 bài bạc chớ chơi
Làm đúng tất cả như lời cầu hôn
10 điều em nói giản đơn
Đừng nghĩ phức tạp mà hờn em nha
Những điều em mới nói ra
Chỉ mong tổ ấm chúng ta yên bình
Trái tim em rất yêu mình
Nghe em chồng nhé trọn tình phu thê……

2


TOP