Đồng ý chủ trương đầu tư dự án hạ tầng KCN Mỹ Thuận hơn 1.600 tỷ đồng tại Nam Định

(VNF) – Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận với quy mô hơn 158ha.

Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận hơn 1.600 tỷ đồng tại Nam Định.

ư

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận được giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong làm nhà đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 158ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.621 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 486 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và có thời hạn thực hiện là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

Theo quyết định, UBND tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và các nội dung đã thẩm định. Đồng thời chịu trách nhiệm lựa chọn nahf đầu tư để thực hiện dự án.

Cũng theo quyết định, về phía Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong, nhà đầu tư này phải ký quỹ, góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gốm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này.

Ngoài ra, Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Tags:

TOP