Nam Định: Hoàn thiện thể chế công tác thanh tra xây dựng

Nam Định: Hoàn thiện thể chế công tác thanh tra xây dựng

Theo kế hoạch năm 2016, Thanh tra Sở sẽ tiến hành 38 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Trong lĩnh vực hành chính, tập trung thanh tra việc thực hiện các chính sách pháp luật, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khắc phục. Trong lĩnh vực chuyên ngành, Thanh tra Sở tiếp tục kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và cấp phép xây dựng đối với các cây xăng trên địa bàn các huyện Hải Hậu, Ý Yên; một số công trình tôn giáo có quy mô lớn, phức tạp trên địa bàn tỉnh; thanh tra việc thực hiện quy hoạch và cấp phép xây dựng cụm và điểm công nghiệp xã Yên Ninh giai đoạn 2 (Ý Yên); cụm công nghiệp xã Hải Phương (Hải Hậu). Tập trung thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng do các đơn vị trực thuộc các sở, UBND xã làm đại diện chủ đầu tư; các dự án đầu tư xây dựng dân dụng, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật; các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của các huyện. Đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, Phòng Công thương các huyện, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra các công trình có dấu hiệu vi phạm về quản lý chất lượng công trình trên địa bàn toàn tỉnh.

1Theo ông Vũ Văn Tường – Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Nam Định đánh giá: “Luật Xây dựng và các nghị định, thông tư hướng dẫn được ban hành kịp thời trong thời gian qua đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác thanh tra toàn diện trên nhiều lĩnh vực quản lý xây dựng, trong đó yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công. Do đó, hiện tượng đầu tư dàn trải đã giảm, chất lượng các công trình xây dựng không ngừng được nâng lên, không còn sai phạm lớn phức tạp”.

6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 6 dự án đầu tư xây dựng gồm: Công trình nối mạng cấp nước sạch xã Giao Xuân (Giao Thủy) từ hệ thống nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 6 xã của huyện Giao Thủy và xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường; công trình xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND P.Trường Thi (TP Nam Định); trụ sở UBND các xã Điền Xá, Nam Tiến (Nam Trực); công trình Trạm Y tế xã Xuân Bắc (Xuân Trường)… Nhờ đó, đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục sai phạm, thu hồi số tiền gần 20,7 triệu đồng; yêu cầu chủ đầu tư khi quyết toán cắt giảm 53,427 triệu đồng. Trong đó, tại công trình xây dựng mới trụ sở làm việc Đảng ủy, UBND P.Trường Thi (TP Nam Định) với quy mô 3 tầng, với tổng mức đầu tư hơn 10,395 tỷ đồng. Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở đã phát hiện tiến hành thu hồi số tiền hơn 12,5 triệu đồng từ Cty CP Tư vấn xây dựng và phát triển Nam Định do nghiệm thu, thanh quyết toán một số khối lượng không đúng. Tương tự, thanh tra Sở cũng tiến hành yêu cầu chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Hùng (Nghĩa Hưng) cắt giảm số tiền hơn 193 triệu đồng do nhà thầu là Cty TNHH Tuyến Ngọc thi công và nghiệm thu khối lượng không đúng với thực tế thi công.

Thời gian tới, Thanh tra Sở tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Hướng dẫn các sở có hoạt động xây dựng chuyên ngành, các ban, ngành liên quan, Phòng Công thương các huyện, các DN, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý nhà nước về xây dựng theo Luật Xây dựng và các nghị định, thông tư hướng dẫn mới. Tiếp tục rà soát và giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, bảo đảm giải quyết kịp thời trên 85% số vụ việc mới phát sinh, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội. Tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ban hành quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đảm bảo những hoạt động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, nghiêm túc và bám sát các yêu cầu của ngành; góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2016 của ngành Xây dựng Nam Định.

Đức Toàn – Baoxaydung.com.vn


TOP