Nam Định : Phấn đấu đến giữa tháng 6 cấp tối thiểu hơn 1,1 triệu thẻ CCCD

Nam Định : Phấn đấu đến giữa tháng 6 cấp tối thiểu hơn 1,1 triệu thẻ CCCD

UBND tỉnh Nam Định vừa có Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện công tác cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu đề ra là phấn đấu đến 15/6/2021 hoàn thành cấp tối thiểu 1.126.200 thẻ cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Cán bộ chiến sỹ Công an Nam Định thực hiện việc cấp CCCD cho người dân.

Chỉ thị cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nam Định, Công an tỉnh đã tổ chức ra quân triển khai thực hiện “chiến dịch” và thành lập các tổ cấp CCCD có gắn chíp điện tử lưu động đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, tổ dân phố, thôn, xóm; cấp thẻ CCCD 4 ca/ngày, bắt đầu từ 6h00 sáng, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ.

Tỉnh Nam Định phấn đấu đến 15/6/2021 hoàn thành cấp tối thiểu 1.126.200 thẻ cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, hoàn thành mục tiêu cấp CCCD có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử; đồng thời cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn của lực lượng trực tiếp thực hiện công tác cấp CCCD, đảm bảo hoàn thành “chiến dịch” theo đúng tiến độ, mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch tỉnh Nam Định cũng yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh chỉ đạo cơ quan Tư pháp cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, đăng ký khai tử…) cho công dân khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử cho công dân.

Công an tỉnh Nam Định được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thành phố tập trung lực lượng, khắc phục mọi khó khăn, làm cả ngày nghỉ lễ, thứ bẩy, chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra; trong đó phân bổ chỉ tiêu cho địa bàn là một trong các tiêu chí chấm điểm thi đua của các đơn vị, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc cấp CCCD theo đúng quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác cấp CCCD có gắn chíp điện tử, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh…

Tags:

TOP