Nam Định: Tiêu hủy số lượng lớn ma túy, và tài sản, tang vật trong các vụ án hình sự

Nam Định: Tiêu hủy số lượng lớn ma túy, và tài sản, tang vật trong các vụ án hình sự

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tiêu hủy tang vật, tài sản trong các vụ án hình sự đã được Tòa án nhân dân tuyên tiêu hủy.

Sáng ngày 07/5/2021, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định đã phối hợp các cơ quan liên quan: Viện kiểm sát nhân dân, Sở tài chính, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức tiêu hủy tang vật, tài sản không còn giá trị sử dụng trong các vụ án hình sự được Tòa án nhân dân tuyên tiêu hủy.
Việc tiêu hủy đã được Hội đồng tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, dưới sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng và sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan báo chí, đài truyền hình tỉnh Nam Định.

Danh sách tang vật đưa ra tiêu hủy được các thành viên hội đồng mở niêm phong, kiểm tra đảm bảo đúng số lượng, trọng lượng theo các quyết định thi hành án, bản án có hiệu lực pháp luật, công tác tiêu hủy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Tags:

TOP