Người bí thư chi bộ đầu tiên

Người bí thư chi bộ đầu tiên

Chúng tôi về quê hương của Thượng tướng Song Hào (thôn Trung Nghĩa, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đúng dịp chính quyền xã và thôn đang gấp rút hoàn thành công trình Bia di tích lịch sử cách mạng, đặt tại Chùa Du, thôn Trung Nghĩa-nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vụ Bản.

Ngược dòng lịch sử, đầu năm 1939, Tỉnh ủy Nam Định chủ trương phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở những nơi có phong trào quần chúng hoạt động mạnh và quyết định thành lập thêm 7 chi bộ, trong đó có Chi bộ Hào Kiệt (về địa giới hành chính lúc đó gọi là vùng Hào Kiệt, nay thuộc xã Liên Minh). Tháng 4-1939, Tỉnh ủy Nam Định cử cán bộ về công bố quyết định thành lập Chi bộ Hào Kiệt.

Trong số những thanh niên hoạt động tích cực của phong trào, Tỉnh ủy lựa chọn 5 đồng chí xuất sắc nhất để kết nạp Đảng. Lễ kết nạp đảng viên và thành lập chi bộ được tổ chức trang nghiêm vào đêm khuya, tại Chùa Du, làng Trung Nghĩa. Chi bộ có 5 đảng viên, gồm: Nguyễn Văn Khương (tức Song Hào), Phạm Văn Chư, Nguyễn Văn Sủng (tức Châu), Vũ Văn Giá, Nguyễn Văn Khúc. Đồng chí Nguyễn Văn Khương, Bí thư Chi bộ Hào Kiệt, đại diện các đảng viên trong chi bộ hứa với Đảng quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ xã Liên Minh và thôn Trung Nghĩa bên bia di tích nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vụ Bản (tại thôn Trung Nghĩa, xã Liên Minh).

Chi bộ Hào Kiệt hoạt động ngay sát thành phố Nam Định và trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống liên lạc của Đảng. Chi bộ đã lãnh đạo phong trào yêu nước và cách mạng của địa phương phát triển mạnh mẽ và lan rộng sang địa bàn lân cận.

Cuối năm 1939, với sự tham mưu của đồng chí Nguyễn Văn Khương, Đảng bộ tỉnh Nam Định tổ chức các lớp huấn luyện ngắn ngày về tình hình nhiệm vụ và kinh nghiệm hoạt động bí mật tại Hào Kiệt. Đầu năm 1940, địch khủng bố gắt gao, bắt giam nhiều cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Khương và các đồng chí trong chi bộ cùng quần chúng cách mạng ở thôn Hào Kiệt rút vào hoạt động bí mật, bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào, chờ thời cơ giành chính quyền…

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Liên Minh luôn tự hào có chi bộ Đảng đầu tiên ở Vụ Bản từ trước Cách mạng Tháng Tám, có người bí thư chi bộ đầu tiên (Nguyễn Văn Khương, tức Song Hào)- người chiến sĩ cách mạng kiên trung, mẫu mực, hoạt động sôi nổi, đảm nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách mà Đảng và quân đội giao cho trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Hoàng Như Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Minh: Phát huy truyền thống quê hương, nhiều năm qua, Đảng bộ xã luôn đoàn kết, thống nhất, xác định nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng lãnh đạo củng cố hệ thống chính trị, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh. Xã Liên Minh hai lần được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (năm 1990 và năm 2010) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến. Năm 2015, Liên Minh là xã đạt chuẩn nông thôn mới; trước đó, năm 1997, thôn Trung Nghĩa được công nhận là thôn văn hóa đầu tiên của tỉnh Nam Định.

Bài và ảnh: PHẠM THU HẰNG – QDND.vn


TOP