Tạo bước đột phá để Nam Định đạt tỉnh nông thôn mới

Tạo bước đột phá để Nam Định đạt tỉnh nông thôn mới

Tạo bước đột phá phát triển để Nam Định đạt tiêu chí là tỉnh nông thôn mới, có một số ngành công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại; từng bước xây dựng Nam Định thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.Đây là nội dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định.

Cũng theo Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Nam Định sớm ban hành kế hoạch và cơ chế xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 phù hợp với thực tế và nguồn lực. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thế mạnh của Tỉnh. Có giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Một góc cảnh quan của huyện Hải Hậu - huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Nam Định

Một góc cảnh quan của huyện Hải Hậu – huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Nam Định


Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp. Quan tâm phát triển thị trường bán lẻ. Khẩn trương triển khai các dự án đã được cấp phép đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhất là về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng, tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch các ngành, lĩnh vực. Các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ Tỉnh trong đầu tư kết nối giao thông và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Tỉnh cũng cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Quan tâm làm tốt chính sách tôn giáo. Có giải pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn giao thông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về dự án tuyến đường trục kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, Tỉnh xây dựng phương án đa dạng nguồn vốn đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển (đoạn qua tỉnh Nam Định), giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì lập phương án thi công toàn tuyến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đây là tuyến đường quan trọng tạo điều kiện phát triển một vùng đông dân cư của tỉnh Nam Định.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích, lịch sử văn hóa Trần – Nam Định, Tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, rà soát quy mô, tổng mức của dự án, phân kỳ đầu tư, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, trình Thủ tướng Chính phủ.
Sáu tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,3%. Tỉnh Nam Định đã tập trung làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới, 112 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 54% số xã); Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tích cực triển khai, xây dựng được 155 mô hình “cánh đồng lớn”, bước đầu hợp tác có hiệu quả với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư một số dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Nam Định luôn nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước về giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh; vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm.

Nguồn: Hoàng Diên – Baochinhphu.vn


TOP