Theo báo cáo của Sở Y tế, đến 18h00 ngày 13/8/2021 tỉnh Nam Định tăng thêm 09 ca so với ngày 12/8/2021 nâng tổng số lên 28 ca mắc Covid-19

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến 18h00 ngày 13/8/2021 tỉnh Nam Định tăng thêm 09 ca so với ngày 12/8/2021 nâng tổng số lên 28 ca mắc Covid-19

Trong tổng số 28 ca có 18 ca đang cách ly điều trị: TTYT Vụ Bản (04), TTYT Ý Yên (06), Bệnh viện ĐK tỉnh (02), Bệnh viện ĐK Hải Hậu (06); 10 ca đã điều trị khỏi và xuất viện.

Thông tin cụ thể về 09 ca mắc mới trong ngày:

(1) Bệnh nhân 246866

Địa chỉ: Xóm 2, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu

Yếu tố dịch tễ:

– Trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 10/8; được cách ly tập trung ngay khi trở về địa phương. Kết quả test nhanh ngày 12/8 dương tính, xét nghiệm khẳng định dương tính.

– Hiện đang cách ly, điều trị tại BVĐK Hải Hậu

(2) Bệnh nhân 255818

Địa chỉ: Xóm 2, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu

Yếu tố dịch tễ:

– Là con bệnh nhân 246866, cùng trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 10/8; được cách ly tập trung ngay khi trở về địa phương.

– Hiện đang cách ly, điều trị tại BVĐK Hải Hậu

(3) Bệnh nhân 255817

Địa chỉ: Xóm 2, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu

Yếu tố dịch tễ:

– Là con bệnh nhân 246866, cùng trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 10/8; được cách ly tập trung ngay khi trở về địa phương.

– Hiện đang cách ly, điều trị tại BVĐK Hải Hậu

(4) Bệnh nhân 255816

Địa chỉ: Xóm 2, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu

Yếu tố dịch tễ:

– Là chị gái bệnh nhân 246866, cùng trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 10/8; được cách ly tập trung ngay khi trở về địa phương.

– Hiện đang cách ly, điều trị tại BVĐK Hải Hậu

(5) Bệnh nhân 255815

Địa chỉ: Xóm 2, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu

Yếu tố dịch tễ:

– Là cháu bệnh nhân 246866, cùng trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 10/8; được cách ly tập trung ngay khi trở về địa phương.

– Hiện đang cách ly, điều trị tại BVĐK Hải Hậu

(6) Bệnh nhân 255814

Địa chỉ: Xóm Hậu, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên

Yếu tố dịch tễ:

– Trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 10/8/2021; được cách ly tập trung ngay khi trở về.

– Hiện đang cách ly, điều trị tại TTYT Ý Yên

(7) Bệnh nhân 255813

Địa chỉ: Xóm Hậu, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên

Yếu tố dịch tễ:

– Là vợ của BN Đ.V.G, trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 13/8/2021; được cách ly tập trung ngay khi trở về địa phương.

– Hiện đang cách ly, điều trị tại TTYT Ý Yên.

(8) Bệnh nhân 255812

Địa chỉ: Xóm Hậu, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên

Yếu tố dịch tễ:

– Là con của BN Đ.V.G, trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 13/8/2021; được cách ly tập trung ngay khi trở về địa phương.

– Hiện đang cách ly, điều trị tại TTYT Ý Yên.

(9) Bệnh nhân 255811

Địa chỉ: Xóm Hậu, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên

Yếu tố dịch tễ:

– Là con của BN Đ.V.G, trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 13/8/2021; được cách ly tập trung ngay khi trở về địa phương.

– Hiện đang cách ly, điều trị tại TTYT Ý Yên./.

Tags:

TOP