Các tỉnh vắng vẻ trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội

Các tỉnh vắng vẻ trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội

Nam Định, Nghệ An và Thái Bình đã thực hiện giãn cách xã hội một phần sau khi phát hiện các ca dương tính trong cộng đồng, nhằm đảm bảo việc truy vết đạt hiệu quả tốt nhất.

Nam Định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ từ ngày 8/5(Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Nam Định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ từ ngày 8/5(Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Nam Định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ từ ngày 8/5(Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Nam Định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ từ ngày 8/5(Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Đường phố Thái Bình vắng vẻ hơn ngày thường do thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Đường phố Thái Bình vắng vẻ hơn ngày thường do thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Đường phố Thái Bình vắng vẻ hơn ngày thường do thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Đường phố Thái Bình vắng vẻ hơn ngày thường do thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) giãn cách xã hội, 5 thôn bị phong tỏa. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đường phố Vĩnh Yên vắng vẻ trong ngày đầu cách ly. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đường phố Vĩnh Yên vắng vẻ trong ngày đầu cách ly. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tags:

TOP