Huyện Vụ Bản (Nam Định) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Những năm trước đây, huyện Vụ Bản được biết là vùng chiêm trũng nghèo khó và là một trong những huyện chậm phát triển của tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, vùng đất này đã dần có sự đổi thay đáng mừng.

Sau hơn 7 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn của huyện Vụ Bản đã có sự đổi thay rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; đồng thời củng cố niềm tin trong lòng mỗi người dân về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Song với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực đông đảo các tầng lớp nhân dân nên đến hết năm 2017, tất cả các xã, thị trấn của Vụ Bản đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo (Chinhphu.vn)


TOP