LĐLĐ tỉnh Nam Định: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn

LĐLĐ tỉnh Nam Định: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn

Ngày 18.12, tại hội trường trường trung cấp nghề số 8, LĐLĐ tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03 tháng 8 năm 2015 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn”.
1
Tham dự hội nghị có 150 các đồng chí là Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng, Phó các Ban LĐLĐ tỉnh và Hiệu Trưởng, Phó hiệu trưởng trường TC nghề số 8, trường trung cấp CĐ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ các huyện, thành phố; Công đoàn các ngành; Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh và các đồng chí là lãnh đạo các LĐLĐ huyện, thành phố, các CĐ ngành, CĐ các khu công nghiệp, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Về dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Học – UVĐCT – Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Vũ Văn Nghĩa – TUV – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
Hội nghị được nghe đồng chí Đỗ Xuân Học – UV ĐCT – Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam giới thiệu chi tiết nội dung Nghị quyết 06b về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn”, đồng chí Trần Minh Nguyệt – Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nam Định.
Buổi chiều các đại biểu dự hội nghị còn được nghe đồng chí Trần Minh Nguyệt – Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh trình bày 2 chuyên đề: “Công tác kiểm tra Công đoàn và hoạt động của UBKT Công đoàn” và “Qui trình quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn”. Đây là 2 nội dung quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng hợp lý tài chính của tổ chức Công đoàn.
LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp CĐ trong tỉnh nắm chắc các nội dung của hội nghị hôm nay về triển khai tại cơ sở , có kế hoạch cụ thể thanh kiểm tra hàng năm để nguồn kinh phí Công đoàn hoạt động có hiệu quả.


TOP