Nam Định: 3 phươɴɢ án quy hoạch xây dựng “Hành cung Thiên Trường”

Nam Định: 3 phươɴɢ án quy hoạch xây dựng “Hành cung Thiên Trường”

Cụm di tích lịch sử văn hóa thời Trần – Nam Định là cụm di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng, có giá trị nhiều mặt ở nước ta, gắn với sự nghiệp 175 năm trị vì đất nước của nhà Trần. Đây là nơi khởi nghiệp, là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nhà Trần có vai trò đặc biệt quan trọng, đóng góp vào nền văn minh Đại Việt liên tục phát triển.

Một trong những di tích đặc biệt quan trọng trong cụm di tích này chính là Hành cung Thiên Trường – Kinh đô thứ 2 của các bậc Đế vương Trần triều. Sau 750 năm ra đời, hành cung Thiên Trường đã đặt dấu mốc vị thế quan trọng về mọi mặt của Thiên Trường – Nam Định với Thăng Long – Hà Nội. Nhà Trần đã để lại cho con cháu muôn đời một di sản vô giá.

Nhằm quản lý và bảo vệ quần thể di tích lịch sử, làm phong phú thêm giá trị của các di tích lịch sử để trường tồn với thời gian, tỉnh Nam Định đã chỉ định Công ty TV&TK kiến trúc Việt Nam tiến hành thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử – văn hóa thời Trần, tỉnh Nam Định. Trên cơ sở đó, Công ty TV&TK kiến trúc Việt Nam cũng đã tiến hành các bước nghiên cứu, triển khai đồ án thiết kế phục dựng Hành cung Thiên Trường. Sau đây, xin được giới thiệu 3 phương án quy hoạch xây dựng Hành cung Thiên Trường, thuộc Khu DTLS VH nhà Trần, Nam Định:

1. Phương án 1:

Phối cảnh tổng thể Hành cung Thiên Trường – Phương án 1

Tags:

TOP