Nam Định THÔNG BÁO về việc cấp CCCD gắn chíp điện tử

Nam Định THÔNG BÁO về việc cấp CCCD gắn chíp điện tử

Ngày 21/1/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH có văn bản thông báo về việc dừng cấp Căn cước công dân (CCCD) mã vạch để chuyển sang cấp CCCD gắn chíp điện tử từ ngày 22/1/2021, Công an tỉnh Nam Định thông báo về việc cấp CCCD gắn chíp điện tử như sau:

1. Đối tượng cấp CCCD:

* Đối với việc triển khai cấp CCCD có gắn chíp điện tử, trước mắt Công an tỉnh Nam Định ưu tiên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đối với những trường hợp sau:

(1) Những trường hợp công dân từ đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND 9 số, CMND 12 số, thẻ CCCD mã vạch.

(2) Trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng CMND, CCCD hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và các trường hợp CMND, CCCD hết hạn sử dụng.

(3) Trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng bị mất.

(4) Trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng thay đổi thông tin trong CMND, CCCD.

(5) Những trường hợp khác do lãnh đạo Công an các cấp quyết định.

* Theo Luật CCCD số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định các trường hợp sau hiện chưa cần phải cấp CCCD gắn chíp điện tử:

(1) Những trường hợp công dân có CMND 9 số/CMND 12 số chưa hết hạn sử dụng (hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp).

(2) Những trường hợp công dân có thẻ CCCD mã vạch (hạn sử dụng ghi trong thẻ CCCD).

Sau khi được trang bị đầy đủ thiết bị, hệ thống cấp CCCD mới được triển khai đồng bộ, Công an tỉnh Nam Định sẽ cấp CCCD cho toàn thể công dân trên toàn tỉnh.

2. Thủ tục cấp CCCD:

Công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ sau để chứng minh nội dung thông tin của bản thân: CMND, CCCD còn giá trị sử dụng; Sổ hộ khẩu; nếu thông tin của công dân thay đổi thì phải có các giấy tờ hợp pháp khác (giấy khai sinh, quyết định của cơ quan tư pháp) để chứng minh.

3. Lệ phí cấp CCCD:

Căn cứ Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 01/01/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo đó mức thu lệ phí cấp CCCD, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/6/2021 thu bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD, cụ thể như sau:

– Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD: 15.000 đồng/thẻ CCCD;

– Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu 25.000 đồng/thẻ CCCD;

– Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ CCCD.

(Công dân cần tìm hiểu thêm chi tiết liên hệ qua số máy 02283662888 vào giờ hành chính).

CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH

Tags:

TOP