Nam Định: Chuẩn bị tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận các huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Chuẩn bị tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận các huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ngày 16-3-2018, UBND tỉnh đã tổ chức họp, thống nhất các nội dung tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận các huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017. Ðồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: NN và PTNT, VH, TT và DL, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Ðiều phối NTM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Trực Ninh.

Sau 7 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh đã có 200/209 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Ngoài huyện Hải Hậu được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015 có 3 huyện: Nghĩa Hưng, Xuân Trường và Trực Ninh được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017.

Ðược sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự kiến tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận các huyện đạt chuẩn NTM năm 2017 tại Nhà Văn hóa 3-2 (TP Nam Ðịnh); thời gian khoảng từ ngày 10 đến 20-4-2018.

Ðây cũng là dịp đánh giá những kết quả, những bài học kinh nghiệm của tỉnh trong quá trình 7 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM; ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích trong xây dựng NTM của các huyện: Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Trực Ninh; qua đó tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về nội dung, mục đích của Chương trình xây dựng NTM nhằm tạo đồng thuận, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và 3 huyện: Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Trực Ninh chuẩn bị tốt các nội dung và chương trình buổi lễ đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả với nghi thức trang trọng.

Trong đó 3 huyện xây dựng báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ năm 2010 đến năm 2017; mỗi huyện xây dựng 5 pa-nô ảnh giới thiệu những kết quả nổi bật trong xây dựng NTM của huyện; mời các đại biểu của huyện theo thành phần;

lựa chọn các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn huyện chào mừng sự kiện huyện được công nhận đạt chuẩn NTM… Sở VH, TT và DL chủ trì, chịu trách nhiệm các nội dung về trang trí, khánh tiết phục vụ buổi lễ;

phối hợp với các huyện xây dựng kịch bản, kiểm duyệt và lựa chọn, đạo diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ; thiết kế, hướng dẫn các huyện dựng pa-nô ảnh và tư liệu về những kết quả nổi bật trong 7 năm xây dựng NTM đặt tại tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2.

Sở NN và PTNT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn thiện Kế hoạch tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận các huyện đạt chuẩn NTM năm 2017 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt…

Theo (báo nam định)


TOP