Cục Thuế Nam Định: Truy thu, phạt vi phạm hành chính thuế gần 30 tỷ đồng

Cục Thuế Nam Định: Truy thu, phạt vi phạm hành chính thuế gần 30 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Nam Định hoàn thành 397/880 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, bằng 45,1% kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý 86,1 tỷ đồng, bao gồm: truy thu và phạt 29,9 tỷ đồng; giảm lỗ 47,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ 8,5 tỷ đồng; số không được hoàn 11 triệu đồng.

Doanh nghiệp khắc phục khó khăn của dịch bệnh duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Lãnh đạo Cục Thuế Nam Định cho biết, để phòng chống dịch bệnh Covid-19, toàn đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; tiến hành phân tích, đánh giá kỹ về mức độ rủi ro về thuế của từng đối tượng người nộp thuế (NNT), phân tích chuyên sâu và giám sát trọng điểm tại trụ sở cơ quan thuế, thu thập thông tin, yêu cầu giải trình, xử lý hồ sơ khai thuế khi thực hiện kiểm tra, giám sát tại trụ sở cơ quan thuế; tăng cường rà soát đối với doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao, trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế Nam Định tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Tổ thường trực đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19; Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách tại cục thuế và các chi cục thuế; tham mưu với UBND huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị tại địa phương cùng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách.

Tiếp tục chú trọng kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT, tập trung kiểm tra các tờ khai có dấu hiệu rủi ro, những lĩnh vực kinh doanh có tiềm ẩn kê khai không sát thực tế phát sinh để yêu cầu khai bổ sung hoặc ấn định thuế.

Cùng với đó, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập DN nhằm phát hiện DN có đột biến về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,… có biện pháp xử lý kịp thời, chống thất thu NSNN. Đôn đốc kịp thời vào NSNN số truy thu, giảm khấu trừ, giảm lỗ,.. theo kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước./.

Tags:

TOP