Nam Định: Thu ngân sách trên địa bàn hơn 2.700 tỷ, chi hơn 6.100 tỷ

Theo Cục Thống kê Nam Định, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng chi ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt 6.137,5 tỷ đồng… Trong khi đó, thu ngân sách trên địa bàn dù tăng 2,6% so với cùng kỳ nhưng mới đạt 2.718,8 tỷ đồng.

Buổi họp báo công bố các số liệu thống kê KT-XH tỉnh Nam Định 6 tháng đầu năm 2019 được tổ chức sáng 1/7.

Ngày 1/7, Cục Thống kê tỉnh Nam Định tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH của tỉnh Nam Định 6 tháng đầu năm 2019…

Theo các số liệu được Cục công bố, 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 22.396,7 tỷ đồng, tăng 8,25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt gần 5000 tỷ đồng, tăng 2,81%; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt hơn 8.200 tỷ đồng, tăng 12,84%; khu vực dịch vụ đạt 8.608 tỷ đồng, tăng 7,01%.

Trong khi tính theo giá hiện hành thì tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh trong 6 tháng đầu năm ước đạt 30.609,9 tỷ đồng.

Về cơ cấu kinh tế, hiện khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh chiếm tỷ trọng 22,76%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,41%; khu vực dịch vụ chiếm 38,92%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 2,91%…

Cục Thống kê Nam Định cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách ước đạt 9.834,7 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chỉ có 2.718,8 tỷ đồng trong số này là thu ngân sách trên địa bàn, tăng 2,6%, còn lại là nguồn điều tiết từ ngân sách trung ương và các nguồn khác…

Trả lời câu hỏi của PV Đại Đoàn Kết về cơ cấu tạo nên nguồn thu ngân sách 2.718,8 tỷ đồng trên địa bàn, trong số này có bao nhiêu tiền được thu từ việc cấp quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: “Trong số 2.718,8 tỷ đồng thu ngân sách trên địa bàn có 1.100 tỷ đồng thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất”.

Cũng theo Cục Thống kê Nam Định, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng chi ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt 6.137,5 tỷ đồng…

Một số thông tin đáng chú ý khác được Cục Thống kê Nam Định công bố, đó là: trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 396 DN đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký 3.764 tỷ đồng, tăng 4,2% về số lượng DN (tăng 16 DN), tăng 44,6% vốn đăng ký (tăng 1.162 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, có 122 DN quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, Cục Thống kê tỉnh cũng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 447 DN ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; tăng 23,5% về số lượng (85 DN) so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến lĩnh vực “tam nông”, Cục Thống kê Nam Định cho hay đến nay toàn tỉnh đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (TP. Nam Định)

Theo (daidoanket.vn)


TOP