Nam Định: Trường thu tiền sai phải trả lại cho học sinh

Nam Định: Trường thu tiền sai phải trả lại cho học sinh

Sở GDĐT Nam Định vừa yêu cầu các cơ sở trực thuộc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm cũng như thu chi chưa đúng quy định và yêu cầu cơ sở giáo dục thu các khoản trái với quy định nhà nước dưới bất kì hình thức nào đều phải trả lại cho học sinh và gia đình học sinh.
2
Sở GDĐT Nam Định cho biết, ngày 2.2.2016, Bộ GDĐT có công văn số 443/BGDĐT-KHTC về chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi sai quy định trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra cũng như phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng, việc dạy thêm, học thêm cũng như công tác thu chi chưa đúng quy định vẫn diễn ra ở một số cơ sở giáo dục. Để việc dạy thêm, học thêm cũng như công tác thu chi tài chính trong các cơ sở giáo dục đi vào nề nếp, đúng với các quy định hiện hành, Sở GDĐT Nam Định yêu cầu các phòng GDĐT, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nghiêm túc quán triệt nội dung công văn của Bộ GDĐT đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Các cơ sở giáo dục thực hiện công tác thu chi về tài chính, công tác dạy thêm, học thêm theo đúng các văn bản quy định hiện hành của Bộ GDĐT và quyết định của UBND tỉnh cũng như hướng dẫn của các Sở, Ban ngành liên quan.

Sở GDĐT yêu cầu các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ sở giáo dục tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm.

Cơ sở giáo dục thu các khoản trái với quy định của nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào đều phải trả lại học sinh và gia đình học sinh.


TOP