Thẩm định Báo cáo tiền khả thi dự án đường bộ ven biển, đoạn Nam Định

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Nam Định cho biết, dự án có tổng chiều dài khoảng 65,8 km, được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, trong đó đầu tư làm mới khoảng 38,43 km; cải tạo, nâng cấp khoảng 13,09 km; chiều dài tuyến tận dụng hoặc đi trùng dự án khác là 14,28 km.

Dự án có điểm đầu tại Km0 đê hữu sông Hồng, đê biển Giao Thủy, xóm 29, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và kết thúc tại Km65 tại bờ tả sông Đáy, đê biển Nghĩa Hưu, xóm Ngọc Hùng, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Sau khi hoàn thành dự án sẽ nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận, kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống đường giao thông quốc gia, phát huy tốt vai trò, hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai.

Đồng thời tạo bước phát triển đột phá về kinh tế – xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của vùng kinh tế biển Nam Định nói riêng, của tỉnh Nam Định và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung; đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão; từng bước hoàn chỉnh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo (baochinhphu.vn)


TOP