[Thơ] Nhớ Quê Nam Định

[Thơ] Nhớ Quê Nam Định

Con đã về đây miền đất mẹ
Thành Nam ơi nhung nhớ biển trời
con đã đi rồi khắp muôn nơi
không nơi nào ấm bằng đất mẹ.
con đã về đây người cha mạnh mẽ
để xin thêm khí phách cuộc đời
con gọi NAM ĐỊNH tiếng cha ơi
chỉ thế thôi thấy mình mạnh mẽ
con đã đi suất đời trai trẻ
từ đầu trời đến tận cùng đất mũi
con chẳng thấy nơi nào gần gũi
bằng đất mẹ nuôi Con lớn khôn
Tác giả: Hạnh Trần
1


TOP