Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Ý Yên

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Ý Yên

Chiều ngày 21-3-2018, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Ý Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội những tháng đầu năm 2018 và xây dựng NTM của huyện. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Những tháng đầu năm 2018, huyện Ý Yên đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân, hoàn thành gieo cấy 12.955ha lúa, trồng 1.742ha lạc.

Trong đó gieo sạ xong trước ngày 15-2, cấy xong trước ngày 25-2-2018. Huyện đã chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh trên lúa, cây màu; chủ động phòng, chống bệnh lùn sọc đen trên lúa, phát động phong trào diệt chuột bảo vệ hoa màu.

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch tiêm phòng vụ xuân cho gia súc, gia cầm; phát động và thực hiện chiến dịch làm thủy lợi nội đồng vụ đông xuân theo kế hoạch.

Đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo kế hoạch tại 8 xã, thị trấn và đợt 3 khu đô thị trung tâm Thị trấn Lâm theo đúng quy định với tổng số lô trúng giá là 223 lô, số tiền trúng giá trên 127 tỷ đồng.

Triển khai lập, phê duyệt và thực hiện xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp tại các địa phương. Toàn huyện có 6.185 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CN-TTCN, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó có 627 doanh nghiệp đang hoạt động. Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 2.018 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I là gần 463 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch so với cùng kỳ năm trước. Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; tập trung đôn đốc thu ngân sách trên địa bàn.

Hoạt động tín dụng đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Tích cực chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, lễ giao, nhận quân năm 2018.

Tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội đầu năm. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được tăng cường, an ninh nông thôn được giám sát chặt chẽ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tổ chức thực hiện đúng quy định…

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về chương trình xây dựng NTM, huyện xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2016-2020. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng NTM. Nhờ đó hết năm 2017, toàn huyện đã có 31/32 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Tuy nhiên, qua rà soát đối chiếu với Bộ tiêu chí huyện NTM của Chính phủ thì đến nay huyện Ý Yên mới đạt 5/9 tiêu chí, bao gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, sản xuất, chỉ đạo xây dựng NTM; có 2 tiêu chí cơ bản đạt là giao thông, y tế – văn hóa – giáo dục; 2 tiêu chí chưa đạt, gồm môi trường và an ninh trật tự…

Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất vụ xuân. Tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa vi phạm đê điều, công trình thủy lợi theo chỉ thị của UBND tỉnh. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất CN-TTCN, thương mại – dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch. Chú trọng đôn đốc công tác thu ngân sách trên địa bàn. Quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội.

Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm tốt an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân…

Về công tác xây dựng NTM, tiếp tục chỉ đạo xã Yên Thắng hoàn thiện các tiêu chí NTM, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM trong quý III năm 2018.

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng xã NTM bền vững. Tập trung chỉ đạo và hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực mà Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2018.

Sau khi chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những tháng tiếp theo, Huyện ủy, UBND huyện Ý Yên cần tập trung chỉ đạo các ban, ngành, các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội được giao.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết và chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chủ động thực hiện và quản lý tốt các quy hoạch, nhất là các quy hoạch mới được lập, mới điều chỉnh bổ sung.

Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, huyện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc thực hiện quy hoạch và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp ở các địa phương.

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, môi trường; tổ chức sơ kết, đánh giá và có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý đất đai, môi trường kéo dài.

Đối với nhiệm vụ xây dựng NTM, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện chỉ đạo xã Yên Thắng tập trung hoàn thiện các tiêu chí NTM và lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM trong năm nay.

Chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở thôn, xóm tích cực vào cuộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quê hương theo tiêu chí NTM.

Huyện Ý Yên cần tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng NTM giữa các hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các xã, thị trấn; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách từng địa phương cụ thể để gắn trách nhiệm trong việc giám sát, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện.

Từng thôn, xóm phải tuyên truyền, vận động từng người dân nâng cao ý thức tự giác chỉnh trang đường dong, ngõ xóm tạo diện mạo mới cho các vùng NTM. Đối với những tiêu chí huyện NTM chưa đạt, huyện Ý Yên phải rà soát để báo cáo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ huyện hoàn thành theo kế hoạch…

Theo Văn Đại
(báo nam định)


TOP